Ħarsa ġenerali​

L-Uffiċċju tan-Nutar tal-Gvern bħalissa qed jiddiġitalizza l-Volumi Nutarili. Kuljum dan l-Uffiċċju qed itella’ kuntratti u testmenti pubbliċi fil-Portal tal-Atti Nutarili biex b’hekk ikunu disponibbli u ikunu jistgħu jinxtraw. F'każ li l-att/testment meħtieġ ma jinstabx onlajn, is-sistema tippermetti li ordni tiġi ssottomessa li għandha tkun proċessata fi żmien ħames (5) ijiem tax-xogħol.

Ladarba l-ordni tkun ġiet ipproċessata, l-applikant għandu jirċievi emajl flimkien ma’ link li jidderieġih/a għad-dokument/i meħtieġa. Kull att/testment jinqasam f’erba’ kategoriji (Kuntratt/Testment, Pjanti, Dokumenti tat-Taxxa u Dokumenti Oħra) sabiex il-klijent ikun jista’ jixtri parti jew id-dokumenti kollha li għandu bżonn.

X’se tingħata

1.Tiġi mgħarraf immedjatament meta tissottometti l-applikazzjoni.
2. Tingħata risposta diretta permezz ta’ sms jew ittra elettronika li tindika jekk il-kopja tal-kuntratt jew testment pubbliku tistax tinġabar inklużi l-ispejjeż li jridu jitħallsu.
3. Tiġi notifikat permezz ta’ sms jew ittra elettronika jekk hemmx bżonn ta’ tagħrif addizzjonali mal-applikazzjoni jew jekk il-kuntratt jew testment pubbliku partikolari jinsabx depożitat l-Arkivji Nutarili.
4. Ninfurmawk jekk il-ħlas dovut għall-kopja tal-att pubbliku jew testment pubbliku jaqbiżx €50.

Eliġibbiltà​​

Kwalunkwe persuna tista’ tordna kopja ta’ att jew testment pubbliku.

Kif tapplika​

  1. Fittex il-kuntratt/testment meħtieġ billi ddaħħal l-Isem tan-Nutar u d-data tal-kuntratt/testment.
  2. Jekk jinstab l-att tista' tipproċedi biex tara l-ewwel faċċati u tixtrih. Jekk dokument ma jinstabx jista' jkun minħabba li t-tfittxija mhux neċessarjament tinkludi l-atti kollha onlajn peress li hemm proġett ta' diġitizzazzjoni li għadu għaddej. Tista' tissottometti ordni sabiex id-dokument meħtieġ ikun diġitizzat u jsir disponibbli onlajn billi tikklikkja fuq il-buttuna safra li tieħdok għall-eForm biex tissottometti ordni. Ċertifikat tal-mewt huwa meħtieġ f'każ li l-att ikun testment.
  3. Ħa tirċievi rikonoxximent immedjat tal-applikazzjoni.
  4. Tweġiba fi żmien ħames (5) ijiem tax-xogħol minn meta tiġi sottomessa l-ordni. Jekk il-kuntratt/testment instab u ttella' onlajn, se tiġi inkluża link diretta għal dak id-dokument/i. F'każ li l-kuntratt meħtieġ ma jinstabx, inti tiġi mgħarraf jekk l-applikazzjoni teħtieġx aktar informazzjoni.
  5. Tista' tara l-ewwel faċċati tal-kuntratt/testment biex tiżgura li huwa dak meħtieġa billi tidhol ġod-Dettalji tad-Dokument u tagħfas ‘Previżjoni tad-Dokument’.
  6. Ipproċedi biex tixtri d-dokumenti meħtieġa billi żżidhom mal-kart. Fil-paġna tal-kart tista' tagħżel li d-dokumenti li tixtri jiġu legalizzati. Ladarba c-checkout titlesta, għandek tirċievi rċevuta li fiha wkoll link biex tniżżel id-dokumenti.
applika