Ħarsa ġenerali​

Din il-formola tintuża minn dan l-uffiċċju biex min ikun qed jagħmel ir-riċerka jiġi eżenti mill-ħlas biex jispezzjona l-atti nutarili u biex jibbenefika mir-rati fuq servizzi ta' kopji li jingħataw mid-Dipartiment.

X’se tingħata

Eżenzjoni jew tnaqqis fil-ħlas dovut għal riċerka li tkun saret.

Eliġibbiltà​​

Persuni li qed jagħmlu riċerki purament għal skop storiku, letterarju jew xjentifiku u li jkollhom l-approvazzjoni ta' persuna akkademika jew riċerkatur ieħor kwalifikat.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn f'isem ż-żewġ partijiet u pprintjaha. Il-formola għandha tiġi ffirmata miż-żewg partijiet u tintbagħat lil:

L-Uffiċċju tan-Nutar tal-Gvern
2/3, Triq Mikiel Anton Vassalli
Il-Belt Valletta

Din il-formola ma tistax tiġi sottomessa onlajn minħabba r-rekwiżit ta' firma oriġinali.
applika