Ħarsa ġenerali​

Din il-formola għandha tiġi sottomessa biss minn persuni li huma kkwalifikati u qed jitolbu li jiġu akkreditati bħala medjaturi.

X’se tingħata

Akkreditazzjoni biex taġixxi bħala medjatur skont id-dispożizzjonijiet tal-Att dwar il-Medjazzjoni, 2004 Kap. 474 u f’konformità mad-Direttiva 2013/55/UE.

Eliġibbiltà​​

Persuni li għandhom Master of Arts fil-Medjazzjoni. Mal-preżentazzjoni ta’ applikazzjoni kompluta, il-Bord tal-Gvernaturi jirriżerva d-dritt li jakkredita jew inkella jirrifjuta tali applikazzjoni fi żmien tliet xhur.

Kif tapplika​

Imla l-formola online u ibgħatha.


Meta applikant jiġi notifikat miċ-Ċentru tal-Medjazzjoni għal Malta li ġie/t approvat/a, hija meħtieġ/a tariffa ta’ reġistrazzjoni ta’ EUR50 permezz ta’ trasferiment bankarju fin-numru tal-kont li ġej mal-Bank of Valletta plc:  IBAN: MT53VALL22013000000040014783700  BIC: VALLMTMT

applika