Ħarsa ġenerali​

Il-Proċeduri ta’ Arbitraġġ jibdew bil-preżentazzjoni ta’ Avviż ta’ Arbitraġġ mill-persuna li tibda l-proċedimenti (Attur) flimkien mal-ħlas tal-miżata tal-preżentazzjoni rilevanti.

X’se tingħata

Is-sit, https://arbitration.mt, li huwa l-pjattaforma onlajn taċ-Ċentru b’rabta ma’ proċeduri ta’ arbitraġġ, jista' jintuża wkoll biex tissottometti Dikjarazzjoni ta’ Talba, Dikjarazzjoni ta’ Difiża, Kontro-Talba, Ċitazzjoni ta’ Xhieda, Sottomissjoni ta’ Dokumentazzjoni Oħra u Ħlas ta’ miżati / spejjeż dovuti.

L-arbitri, il-partijiet u l-avukat tagħhom jistgħu wkoll isegwu l-istatus attwali tal-proċeduri li huma involuti fihom, inklużi l-minuti tas-seduti miżmuma.

Is-sit, https://arbitration.mt, joffri wkoll il-possibbiltà li tara sentenzi mogħtija f'każijiet ta' arbitraġġ obbligatorji

Eliġibbiltà​​

Kwalunkwe persuna li tixtieq tibda proċeduri ta' arbitraġġ volontarju, l-Attur, jew ir-rappreżentant tiegħu/tagħha.

Kif tapplika​

Il-preżentazzjoni u l-ħlas jistgħu jsiru onlajn billi tidħol fuq https://arbitration.mt Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok ikkuntattja liċ-Ċentru fuq [email protected] JEW bit-telefon fuq 23279250.

L-uffiċċji tagħna jinsabu fi

33, Palazzo Laparelli,

Triq in-Nofsinhar,

Valletta VLT 1100

applika