Ħarsa ġenerali​

Din il-formola tintuża mill-parti li tkun ingħatat notifika ta' talba mressqa kontra tagħha fit-Tribunal għal Talbiet Żgħar u tkun trid li tagħti risposta għat-talba. Din ir-risposta għandha tintbagħat fi żmien 18-il jum mid-data ta' meta din il-parti tkun irċeviet in-notifika tat-talba. Jekk il-parti hekk notifikata trid tagħmel kontrotalba kontra l-parti li tkun għamlet it-talba, hu/hi għandha tuża din l-istess formola u timla l-parti intitolata 'Risposta għal Kontrotalba'.

X’se tingħata

Tista' tressaq każ mill-kumdità tad-dar jew uffiċċju tiegħek.

Eliġibbiltà​​

Din il-formola tista' tiġi ppreżentata mill-parti li tirċievi t-talba.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.
applika