Ħarsa ġenerali​

B'din l-applikazzjoni, wieħed jista' jitlob lill-Qorti biex ikun eżenti milli jservi bħala ġurat. Skont l-Artikolu 607(1) tal-Kodiċi Kriminali, din l-applikazzjoni għandha timtela fi żmien erbat ijiem wara li tkun irċevejt it-taħrika. Jekk it-talba biex tiġi eżenti tkun ibbażata pereżempju fuq kundizzjoni medika, ikun hemm bżonn ta' kopja oriġinali ta' ċertifikat mediku. Kopja skenjata ma tkunx aċċettata mill-Qorti, u sottomissjonijiet elettroniċi mhumiex suffiċjenti. Fil-każ fejn, skont l-Artikolu 604 tal-Kodiċi Kriminali, wieħed ikun inkluż fil-lista ta' persuni eżenti milli jservu bħala ġurati, ittra indirizzata lir-Reġistratur tkun biżżejjed biex titqies bħala applikazzjoni.

X’se tingħata

Il-formola ma tkunx ġenerata awtomatikament imma għandha timtela bl-idejn.

Eliġibbiltà​​

Persuna li tkun notifikata biex isservi ta' ġurat f'ġuri li għandu jitmexxa bil-lingwa Maltija* tista' tniżżel l-applikazzjoni, timlieha, tiffirmaha u tippreżentaha personalment fir-Reġistru riminali.

*L-applikazzjoni biex tiġi eżentat minn ġurat trid timtela bil-lingwa relattiva.

Kif tapplika​

L-applikazzjoni mimlija għandha tiġi preżentata personalment fir-Reġistru Kriminali.

applika