Ħarsa ġenerali​

Dan huwa appell ippreżentat skont l-Artikolu 39 jew l-Artikolu 40 tal-Att dwar l-Elezzjonijiet Ġenerali (Kap 354 tal-Liġijiet ta’ Malta). Dan l-appell għandu jkun indirizzat lill-Uffiċjal Reviżur u għandu jiġi ppreżentat mhux aktar tard minn wieħed u għoxrin jum (21) wara l-pubblikazzjoni tar-Reġistru Elettorali. Dan l-appell ippreżentat onlajn għandu jitqies għall-finijiet u effetti kollha tal-liġi daqslikieku ġie ppreżentat direttament fir-Reġistru tal-Qorti tal-Maġistrati (Malta) jew fir- Reġistru tal-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex). Iżda meta l-appell jiġi ppreżentat onlajn barra mill-ħinijiet tal- ftuħ tar-Reġistru kif stabbiliti skont il-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili, dak l-att għandu jitqies illi ġie ppreżentat fl-ewwel ġurnata li jkun imiss tal-ftuħ tal-istess Reġistru.

X’se tingħata

Dan l-appell huwa intiż sabiex:

  • Persuna tiġi inkluża fir-Reġistru Elettorali
  • Issir korrezzjoni ta’ xi partikolaritajiet tal-persuna fir-Reġistru Elettorali
  • Persuna tiġi maqtugħa mir-Reġistru Elettorali

Eliġibbiltà​​

Din l-eform tista’ tintuża minn Professjonisti Legali jew Ċittadini

Kif tapplika​

Imla din il-formola bażika onlajn. L-ebda ħlas m’hu meħtieġ biex tiġi sottomessa din l-formola.
applika