Ħarsa ġenerali​

Il-proċedura ta' trasferiment għandha tintuża fejn l-entità legali ta' detentur ta' awtorizzazzjoni/reġistrazzjoni tinbidel u l-prodott jiġi ttrasferit lil kumpanija ġdida matul l-istadju ta' proċedura ta' awtorizzazzjoni. Meta awtorizzazzjoni tkun qed tiġi ttrasferita matul il-fażi nazzjonali imma qabel l-għoti tal-awtorizzazzjoni ta' tqegħid fis-suq, id-detentur il-ġdid għandu jgħarraf lill-Awtorità dwar il-Mediċini billi tuża Transfer Form B. Ladarba l-applikazzjoni tkun ikkunsidrata valida, it-trasferiment jiġi pproċessat f'madwar 60 jum.

X’se tingħata

Din l-applikazzjoni tippermetti lil kumpanija biex tieħu r-responsabbiltà minn kumpanija oħra (entità legali differenti) fejn l-applikazzjoni hija f'termini simili għall-awtorizzazzjoni eżistenti biex tqiegħed prodotti fis-suq.

Eliġibbiltà​​

Detenturi ta' awtorizzazzjoni biex iqiegħdu prodotti fis-suq konformi mar-rekwiżiti meħtieġa.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn.

 

Il-formola għandha tintbagħat lill-Awtorità tal-Mediċini permezz tal-Portal Komuni tal-Preżentazzjoni tal-UEhttps://cespportal.hma.eu

 

Dokumenti meħtieġa

Irreferi ghall-applikazzjoni

 

applika