Ħarsa ġenerali​

Servizz ġdid ġie introdott li bih Ċittadin Malti jew barrani li jkollu appuntament ma’ tabib mediku, wara li jkun ġie riferut lil Mater Dei mit-tabib, jista’ jirranġa l-appuntament tiegħu jekk il-persuna ma tkunx disponibbli dakinhar jew waqt il-ħin speċifikat fuq l-appuntament oriġinali. Dan is-servizz inaqqas il-ħtieġa li tipprova tikkuntattja sezzjonijiet differenti fl-isptar u barra min hekk wieħed jista' jissottometti l-formola fi kwalunkwe ħin tal-ġurnata.

X’se tingħata

Appuntament Gdid

Eliġibbiltà​​

Ċittadini Maltin jew barranin li jkollhom appuntament ma’ tabib mediku, wara li jkunu ġew riferuti lil Mater Dei mit-tabib

Kif tapplika​

Wieħed jista’ jirranġa l-appuntament tiegħu onlajn. Il-ħin approssimattiv biex timla l-formola onlajn għandu jieħu madwar ħames (5) minuti. Mas-sottomissjoni, l-applikant għandu jirċievi email ta’ rikonoxximent iġġenerata mis-sistema. It-talba tiġi rreġistrata u l-Uffiċċju tal-Prenotazzjoni jieħu madwar tliet (3) ijiem ta’ xogħol biex jerġa’ jippjana appuntament ieħor. La darba tkun ġiet stabbilita data u ħin ġdid, tintbagħat email awtomatika lill-pazjent biex tinfurmah dwar l-appuntament il-ġdid. Id-dettalji tal-appuntament il-ġdid jintbagħtu wkoll bil-posta fuq l-indirizz speċifikat waqt il-mili tat-talba. L-Uffiċċju tal-Prenotazzjoni għandu benchmark intern ta’ erbatax (14) il- gurnata ta’ xogħol bejn id-data tal-irċevuta tal-applikazzjoni u d-data sa meta l-appuntament jiġi skedat mill-ġdid u l-ittra bl-appuntament il-ġdid tintbgħat lir-riċevitur intenzjonat.

Dejta personali użata biex tkun tista’ tbiddel l-appuntament huma l-Karta tal-Identità / Permess ta’ Residenza / Numru tal-Isptar, Isem u Kunjom, Indirizz tal-Email, Numru ta’ Referenza tal-Appuntament, Data u Ħin Kurrenti tal-Appuntament, Klinika Kurrenti, Tip ta’ Appuntament, Raġuni ta’ Postponiment. Id-dokumenti li ġejjin huma meħtieġa li jiġu mehmuża: Ittra tal-Appuntament Kurrenti, Prova ta' Identità, u Biljett ta' Referenza (jekk huwa każ ġdid).

applika