Ħarsa ġenerali​

Garanzija meħtieġa minn avukat jew nutar li jaġixxi f'isem il-werrieta ta' detentur deċedut.

X’se tingħata

Dettalji tal-avukat jew nutar.

Eliġibbiltà​​

Avukati/nutara li jaġixxu f'isem il-werrieta.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.

Din il-formola hija parti mill-proċess ta' causa mortis.
applika