Ħarsa ġenerali​

Dokument li għandu jimtela fuq bażi annwali mid-detenturi kollha tal-warrant ta' Certified Public Accountants (CPA) u ditti ta' accounting jew verifika, li juri informazzjoni rigward il-contact details tagħhom, settur ta' xogħol u/jew prattika.

X’se tingħata

It-team administrator jingħata return form fuq bażi annwali.

Eliġibbiltà​​

Id-detenturi tal-warrants kollha u ditti rreġistrati għal accounting jew verifika.

Kif tapplika​

Ir-return annwali, flimkien mad-ħlas tar-reġistrazzjoni annwali u/jew quality assurance regulatory fee għandhom jaslu għand il-Bord tal-Accountancy sal-31 ta' Jannar ta' kull sena:
Ministeru tal-Finanzi
Maison Demandols
Triq in-Nofsinhar
Il-Belt Valletta VLT 1102
applika