Ħarsa ġenerali​

Xiri ta proprjeta' li ilha vakanti għallanqas 7 snin u li ilu mibni imqar 20 send qabel it-trasferiment 

X’se tingħata

Eżenzjoni ta' taxxa fuq l-ewwel €750,000

Eliġibbiltà​​

Kull min jixtri proprjeta' b'dwan il-kondizzjonijiet

Kif tapplika​

In-Nutar kif jiġi ffirmat il-kuntratt

Dokumenti meħtieġa

Rapport mingħand il-Perit fejn jiddikkjara meta kienet minbnijja il-proprjeta', kif ukoll ċertifikat tal-ARMS li jiddikkjara iż-żmien li ilu vakanti l-post.