Ħarsa ġenerali​

Wirt ta' ishma

X’se tingħata

L-ishma jiġu reġistrati f'isem l-eredi

Eliġibbiltà​​

L-eredi imsemmijja fil-wirt jew eredi mill-att legali

Kif tapplika​

Accountant jew nutar