Ħarsa ġenerali​

Xiri ta' prorjeta' fi żoni UCA

X’se tingħata

Eżenzjoni ta' taxxa fuq l-ewwel €750,000

Eliġibbiltà​​

Kull min jixtri proprjeta' fi żona UCA

Kif tapplika​

In-Nutar kif jiġi ffirmat il-kuntratt

 

Dokumenti meħtieġa

Ċertifikat mill-Awtorita' tal-Ippjanar u dokumenti oħrajn li jistaqsi għalihom il-Kummissarju tal-Amministrazzjoni għatTaxxa u Dwana