Ħarsa ġenerali​

Wieħed jista jikkwalifika għar-refużżjoni tal-boll dwar xiri ta' proprjeta' jew jekk il-konvenju jaqa. 

X’se tingħata

Refużżjoni tat-taxxa

Eliġibbiltà​​

Skond il-legiżlazzjoni

Kif tapplika​

In-Nutar jew l-individwu

Dokumenti meħtieġa

Ittra jew email, dokmentati li għandu bżonn il-Kummissarju tal-Amministrazzjoni għat-Taxxa u Dwana, kif ukoll id-dettalji tal-IBAN.