Ħarsa ġenerali​

Kif imut xi hadt, il-proprjeta' immobbli tieħhu/tagħhatiġi trasferita lill-eredi.

X’se tingħata

Notifika dwar id-dikkjarazzjoni 

Eliġibbiltà​​

L-eredi

Kif tapplika​

In-Nutar jibgħat id-dikkjarazzjoni Causa Mortis

Dokumenti meħtieġa

In-Nutar jippreżenta id-dokumenti relatata ma' din id-dikkjarazzjoni