Ħarsa ġenerali​

Din il-formola tipprovdi informazzjoni bħan-numru ta' FS3s maħruġa, il-gross amount ta' ħlasijiet li jkunu mħallsa lil payees rigward l-impieg part-time u t-taxxa mnaqqsa, l-ammont gross imħallas lillpayees rigward il-ġlasijiet li jiġu minn sors ieħor u t-taxxa mnaqqsa, u t-taxxa totali, jekk hemm, imnaqqsa rigward il-payees' outstanding tax liability kif ordnata mill-Kummissarju.

X’se tingħata

Rikonċiljazzjoni ta' dejta tal-FS3.

Eliġibbiltà​​

Kull persuna li jkollha sors ta' dħul.

Kif tapplika​

Jekk min iħallas għandu aktar minn 9 formoli FS3 biex jiddikjara, is-sottomissjoni lill-Kummissarju tat-Taxxa u ghad-Dwana għandha ssir elettronikament. Aktar informazzjoni f'dan ir-rigward hija disponibbli billi ċċempel 22962400.

Jekk min iħallas għandu inqas minn 10 formoli FS3 biex jissottometti, il-formoli flimkien mad-Dikjarazzjoni ta ’Rikonċiljazzjoni Annwali tal-Pagatur (FS7), jistgħu jiġu sottomessi lill-Kummissarju tat-Taxxa u ghad-Dwana elettronikament jew f’format manwali fl-indirizz li ġej:


Uffiċċju tal-Kummissarju tat-Taxxa u ghad-Dwana - Uffiċċju ta' Għawdex
Tiġrija Palazz, Level 1
Republic Street
Victoria, Gozo

applika