Ħarsa ġenerali​

Din il-formola ta' ħlas għandha tiġi ppreżentata sal-aħħar ġurnata tax-xogħol tax-xahar, wara dak ix-xahar li l-pagatur (imgħallem) ikun ħallas emolumenti jew ipprovda fringe benefits lill-payees (impjegati). Dan id-dokument jikkonsisti f’informazzjoni ta’ ħlas dwar taxxa u kontribuzzjonijiet tas-Sigurta’ Soċjali u Fond tal-Maternita’.

X’se tingħata

Formola Preskiritta li trid timtela mill-pagatur.

Eliġibbiltà​​

Kull pagatur li għandu n-numru tal-PE attiv.

Kif tapplika​

Il-pagatur jaċċessa l-formola onlajn u jħallas l-pagamenti lill-Kummissarju tat-Taxxa u ghad-Dwana.

applika