Ħarsa ġenerali​

Individwu self-employed li jaħdem part-time huwa ntaxxat b'rata fissa ta' 10%. Din it-taxxa hija finali; għalhekk id-dħul minn xogħol part-time m'għandux ikun dikjarat fl-income tax return annwali għax ma jkunx soġġett għal aktar taxxa. Dan japplika sa massimu ta' qligħ nett ta' €12,000 fis-sena.

X’se tingħata

Il-benefiċċju li ma jkollokx ix-xogħol part-time li tagħmel għal rasek miżjud mad-dħul tiegħek mix-xogħol full-time u hekk tkun intaxxat b'rata ogħla minn 10%.

Eliġibbiltà​​

Sabiex jikkwalifika, wieħed għandu jkun impjegat full-time, ikun pensjonant jew student/apprendist full-time . Wieħed għandu wkoll jissodisfa l-kundizzjonijiet li ġejjin:
i) Ikun irreġistra x-xogħol part-time ma' Jobsplus.
ii) Ma jkunx iħaddem aktar minn 2 impjegati (u dawn għandhom ikunu fuq bażi part-time ) fl-attività part-time tiegħu.
iii) Għandu jżomm il-kotba adatti tal-accounts .
iv) Jagħmel xogħol simili għal kumpanija, organizzazzjoni, intrapriża jew entità differenti minn dik li qed jaħdem fiha fuq bażi full-time .
v) Għandu jkun irreġistrat mal-VAT (jekk ikun obbligat li jirreġistra għall-VAT).
vi) Għandu jħallas it-taxxa dovuta billi juża TA22 sat-30 ta' April tas-sena ta' wara.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.
applika