Ħarsa ġenerali​

Avviż li jrid jitniżżel fuq il-wegħda ta' bejgħ ta' trasferiment ta' proprjetà immobbli jew kull dritt fuqha skont l-Att dwar it-Taxxa fuq Dokumenti u Trasferimenti.

X’se tingħata

Wegħda ta' bejgħ jew trasferiment ta' proprjetà immobbli ma tkunx valida jekk avviż bħal dan ma jingħatax lill-Kummissarju kif preskritt mil-Liġi.

Eliġibbiltà​​

Kull persuna li għamlet wegħda li se tbigħ jew tittrasferixxi l-proprjetà immobbli.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.

Ehmeż ukoll:
i) Deskrizzjoni sħiħa tal-proprjetà immobbli u site plan fil-Land Registration Stationery ffirmata minn perit.
ii) Kopja awtentikata minn nutar jew avukat tal-wegħda ta' bejgħ jew ta' trasferiment ta' proprjetà immobbli.
Jistgħu jintużaw continuation sheets jekk ikun hemm bżonn.

applika