Ħarsa ġenerali​

Għotja għall-ispejjeż marbuta ma' funeral.

X’se tingħata

L-applikant jirċievi 13.04% tal-ispiża, sa massimu ta' €175.

Eliġibbiltà​​

Il-persuna deċeduta għandha tkun residenta Maltija, u l-formola tiġi sottomessa mhux aktar tard minn 6 xhur mid-data tal-funeral. L-irċevuti fiskali oriġinali/fatturi u dokumentazzjoni rilevanti għandhom jinżammu mill-applikant għal perjodu ta’ mhux anqas minn sentejn mid-data tal-applikazzjoni u jiġu preżentati lill-Kummissarju tat-Taxxa u ghad-Dwana.meta mitluba għal skop ta’ verifika. Il-pagament tal-għotja jiġi ddepożitat fil- kont bankarju indikat fuq l-applikazzjoni.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.
applika