Ħarsa ġenerali​

Formola li timtela minn eżaminatur meta jmexxi skills test, proficiency check, jew assessment ta' kompetenza għall-flight crew.

X’se tingħata

Skills Test, Proficiency Check, jew Assessment of Competence.

Eliġibbiltà​​

Fil-każ ta':
i) Test ta' kapaċità għal liċenzja, rating jew ċertifikat;
ii) Assessment ta' kompetenza għall-ħruġ tal-bidu ta' ċertifikat.

L-eżaminatur għandu l-ewwel jirċievi risposta għan-notifika tiegħu li tiddikjara li t-talba ġiet approvata minn Transport Malta qabel ma jsir l-iskills test jew assessment ta' kompetenza.
L-eżaminatur m'għandux imexxi l-iskills test jew assessment ta' kompetenza jekk it-talba ma tintlaqax, jew jekk hu/hi ma jkunx irċieva risposta li tikkonferma l-appuntament tiegħu biex jagħmel l-iskills test jew assessment ta' kompetenza.

Skont l-ARA.FCL.204(b)andamp;(c), Transport Malta tippubblika lista tal-eżaminaturi kollha ċċertifikati minn Transport Malta u mill-eżaminaturi  ċċertifikati barranin li jeżerċitaw il-privileġġi tagħhom f'Malta li jkunu rċevew struzzjonijiet skont l-FCL.1015(c)(2).

Transport Malta tmexxi sampling ta' eżaminaturi biex tivverifika kemm ikunu konformi mal-proċessi miftiehma, proċeduri u standards.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.
applika