Ħarsa ġenerali​

Din il-formola tintuża minn individwi jew kumpaniji/entitajiet kummerċjali interessati li jbiddlu u/jew iwaħħlu magna/i fuq bastimenti żgħar irreġistrati mar-Reġistru tal-Bastimenti Żgħar.

X’se tingħata

Approvazzjoni relatata mar-rikjesta ta' bdil ta' magna/i ta' bastiment zgħir.

Eliġibbiltà​​

Sabiex tapplika għal twaħħil jew bdil ta' magna/i ta' bastiment żgħir, l-individwu għandu jippreżenta dokument ta' identifikazzjoni, kif ukoll id-dokumentazzjoni u ċ-ċertifikati relevanti kollha taż-żewġ bastimenti in kwistjoni, li għandu jkollhom reġistrazzjoni valida mar-Reġistru tal-Bastimenti Żgħar.

Kif tapplika​

Ipprintja u imla l-formola u ibgħatha lil:

Id-Direttorat għall-Portijiet u l-Yachting
Triq Pantar
Lija LJA 2021

Fejn hu applikabbli, l-applikazzjoni għandu jkollha magħha kopja ċertifikata tal-memorandum tal-artikli tal-organizzazzjoni li f’isimha qed jitwettqu l-operazzjonijiet.
applika