Ħarsa ġenerali​

Skont l-Att biex jirregola Komunikazzjonijiet Elettroniċi (Kap. 399), liċenzja individwali tkun meħtieġa għall-istallazzjoni jew l-użu ta' tagħmir fuq bastimenti li ma jaqgħux taħt il-Konvenzjoni għal Safety for Life at Sea (SOLAS) bħalma huma pleasure yachts/bastimenti tas-sajd, sakemm l-apparat ma jkunx eżenti mil-liċenzja jew ikun regolat minn awtorizzazzjoni ġenerali. Min ma jkunx konformi ma' dan ir-rekwiżit jitqies bħala ksur tal-istess Att.

X’se tingħata

Ship station licence individwali proviżorja għal bastimenti li ma jkunux SOLAS.

Eliġibbiltà​​

Kull persuna maħtura minn surveyor.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.
applika