Ħarsa ġenerali​

Applikazzjoni għal Able Seafarer Deck/Engine, Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats oħrajn barra l-Fast Rescue Boats, Efficient Deck Hand Certificate.

Dettalji dwar Servizz fuq il-Baħar bħala Deck Rating:
- Biex jinħareġ EDH certificate, is-servizz muri għandu jgħodd mhux anqas minn 12-il xahar.
- Biex jinħareġ AB certificate, it-total ta' servizz fuq il-baħar għandu jkun ta' 24 xahar li minnhom tal-anqas 18-il xahar ikunu mad-deck departmentt jew 36 xahar bħala General Purpose li 12-il xahar minnhom kienu bħala deck duties.

X’se tingħata

Able Seafarer Deck/Engine, Proficiency in Survival Craft u Rescue Boats minbarra Fast Rescue Boats, Efficient Deck Hand Certificate.

Eliġibbiltà​​

Applikanti li lestew it-taħriġ tagħhom u għaddew b'suċċess mill-eżami relevanti.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha. Id-dokumenti li ġejjin għandhom ikunu mehmużin:

i) Kopja tal-passaport tal-applikant jew Seaman’s Discharge Book jew karta tal-identità.
ii) Ċertifikati tal-applikant ta’ discharge jew evidenza oħra li tagħti prova tas-servizz fuq il-baħar li jgħid li jkollu f’Parti B.
iii) Evidenza dokumentata li l-applikant ikun temm b’suċċess taħriġ bażiku skont ir-rekwiżiti tal-STCW Code A-VI/1.2.
iv) Kopja tan-navigational watch rating certificate jew Steering Certificate maħruġ lill-applikant.
v) Kopja taċ-Ċertifkat ta’ Profiċjenza f'Survival Craft and Rescue Boats maħruġ lill-applikant.*
vi) Ritratt bil-kulur daqs tal-passaport tal-applikant.

* Meħtieġ biss biex jiġi ċċertifikat AB
applika