Ħarsa ġenerali​

Individwi, kumpaniji jew entitatjiet interessati biex jorganizzaw attivitajiet marittimi mal-portijiet, ilmijiet interni u territorjali ta' Malta, għandhom japplikaw billi jimlew din il-formola ta' applikazzjoni.

X’se tingħata

Ittra ta' ebda oġġezzjoni.

Eliġibbiltà​​

L-applikanti għandhom ikunu għalqu t-18-il sena, ikunu ċittadini Maltin jew ċittadini ta' stat membru tal-UE, ikollhom indirizz permanenti f'Malta, u jkollhom permess applikabbli jew awtorizzazzjoni, li tkun tappartjeni għall-attività li tkun qed tiġi organizzata mill-entitajiet tal-Gvern jew imsieħba soċjali.

L-applikanti għandhom ikunu kapaċi juru li huma infurmati biżżejjed dwar l-attività u l-impatti riżultanti tal-attività, u juru li għandhom ir-riżorsi meħtieġa, inkluż persunal u tagħmir kompetenti biex itaffu l-impatti riżultanti.

Kif tapplika​

Ipprintja u imla l-formola u ibgħatha lil:

Id-Direttorat għall-Portijiet u l-Yachting Triq Pantar
Lija LJA 2021

L-applikazzjonijiet għandhom jintbagħtu minn tal-anqas 15-il ġurnata qabel l-attività fuq il-baħar.

Flimkien ma':
i) Kopja tal-Karta tal-Identità jew passaport tal-persuna responsabbli mill-attività
ii) Polza ta' assigurazzjini li tkopri l-attività
iii) Mappa li tispeċifika l-kordinati u ż-żona mmarkata fejn għandha tinżamm l-attività, flimkien ma' kull dokument ieħor kif imniżżel fil-formola tal-applikazzjoni.
applika