Ħarsa ġenerali​

Kumpanija jew individwu li jkun irid jikseb jew jittrasferixxi liċenzja biex jopera Sport Akkwatiku.

X’se tingħata

Liċenzja biex topera Sport Akkwatiku, sabiex tikri jew tikkumpensa bastiment f'ibħra interni u territorjali Maltin.

Eliġibbiltà​​

L-applikant għandu jkun għalaq it-18-il sena b'kondotta nadifia mill-Pulizija.

Kif tapplika​

Ipprintja u imla l-formola u ibgħatha lil:

Id-Direttorat għall-Portijiet u l-Yachting
Triq Pantar
Lija LJA 2021

F’każi fejn l-applikant ikun individwu għandhom jintbagħtu d-dokumenti li ġejjin:
i) Kopja tal-karta tal-identità (quddiem u wara).
ii) Ċertifikat tal-kondotta maħruġ mill-Pulizija.

Fil-każ li operatur ikun kumpanija għandhom jintbagħtu d-dokumenti li ġejjin:
i) Kopja tal-Karta tal-Identità (quddiem u wara) tal-persuna awtorizzata li tirrappreżenta kumpanija simili.
ii) Kopja tal-memorandum u artikli ta’ assoċjazzjoni. L-applikanti huma wkoll meħtieġa li jippreżentaw lista ta’ inġenji flimkien mal-operat ta’ kull inġenju. L-inġenji kollha li għandhom jitniżżlu taħt din il-liċenzja għandu jkollhom Ċertifikati validi ta’ Bastimenti Kummerċjali maħruġa mill-Awtorità. Permessi, liċenzji u/jew ittri tal-ebda oġġezzjoni jistgħu jkunu meħtieġa minn aġenziji oħra tal-Gvern, entitajiet oħra jew partijiet terzi bħal:

a) Permessi ta’ Encroachment u/jew ittra li ma jkunx hemm oġġezzjoni mid-Dipartiment tal-Artijiet (Kummissarju tal-Art) f’istanzi fejn l-inġenji li jkunu se joperaw jitqiegħdu għall-kiri fuq art pubblika.
b) Ittra li ma jkunx hemm oġġezzjoni mill-Awtorità ta’ Malta dwar it-Turiżmu (Ministeru għat-Turiżmu u l-Kultura) f’istanzi fejn l-inġenji li joperaw jitqiegħed għall-kiri f’bajjiet bir-ramel jew f’xi postijiet oħra milħuqa sew mill-pubbliku ġestiti mill-MTA.
c) Ittra li ma jkunx hemm oġġezzjoni mingħand is-sid ta’ proprjetà privata jew lukanda f’istanzi fejn l-inġenji jitqiegħdu fuq art privata inkluża konċessjonijiet minn lukandi.
d) Identifikazzjoni ta’ inġenji preferibbilment inġenji bil-mutur biex jintużaw f’każi ta’ emerġenza ta’ life-saving (fejn japplika).
e) Lista ta’ instructors/operators flimkien mal-liċenzja relattiva tal-instructor skont in-numru ta’ inġenji tal-baħar li jkunu qed joperaw.
applika