Ħarsa ġenerali​

Għandha timtela minn dawk il-persuni li jkunu wirtu bastiment żgħir, bħal:
- Yacht bil-qlugħ
- Motor yacht
- Rigid inflatable
- Dgħajsa tradizzjonali
- Inflatable boat
- Paddleboat/Canoe
- Cabin boat
- Bastiment miftuħ

U li jridu jirreġistraw il-biċċa tal-baħar f'isimhom.

X’se tingħata

Bastiment żgħir irreġistrat f'isem il-werriet.

Eliġibbiltà​​

Werriet/a leġittimu/i ta' sid deċedut reġistrat.

Kif tapplika​

Ipprintja l-formola, li għandu jimlieha u jiffirmaha nutar. Ibgħat il-formola lil: Ir-Reġistru għal Bastimenti Żgħar Id-Direttorat għall-Portijiet u l-Yachting L-Awtorità għat-Trasport f'Malta Triq Pantar Lija LJA 2021 Dokumenti meħtieġa: i) Third party liability Insurance Policy certificate validu (għal bastimenti żgħar b’magna/i li jeċċedu 9.9 H.P.) f’isem il-werriet li f’ismu se jkun irreġistrat il-bastiment. ii) L-aħħar ċertifikat oriġinali tar-reġistrazzjoni tal-bastiment. iii) Kopji tal-karti tal-identità tal-werrieta kollha jekk hemm aktar minn werriet wieħed. iv) Fil-każ ta’ minuri jkun hemm bżonn ukoll ta’ digriet. v) Ħlas ta’ €10.
applika