Ħarsa ġenerali​

Permezz ta' din il-formola, l-applikanti jistgħu jibdew il-proċess biex jiftħu u joperaw skola ġdida tas-sewqan. Din l-applikazzjoni hija skont ir-Regolamenti dwar Liċenzji għas-Sewqan ta’ Vetturi bil-Mutur A.L. 191 kif emendat bl-A.L. 14 tal-2004 u l-A.L. 25 tal-2007.

X’se tingħata

Permess għal Skola tas-Sewqan.

Eliġibbiltà​​

Wieħed għandu jkollu 18-il sena jew aktar, u jkollu kondotta nadifa mill-Pulizija.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.

Id-dokumenti li ġejjin għandhom jintbagħtu flimkien mal-formola relevanti:
i) Assigurazzjoni.
ii) Ċertifikat tal-kondotta maħruġ mill-Pulizija.
iii) Kopja tal-logbook użat tal-vettura.
iv) Kopja tal-karta tal-identità.
applika