Ħarsa ġenerali​

Meta trade unions u assoċjazzjonijiet ta' min iħaddem ma jibqgħux jeżistu, is-Segretarju u t-Teżorier għandhom jgħarrfu lir-Reġistratur tat-Trade Unions bid-dettalji relatati max-xoljiment tal-organizzazzjoni tagħhom.

X’se tingħata

Tħassir mir-Reġistru tat-Trade Unions u ħruġ ta' ċertifikat bħala prova tat-tħassir.

Eliġibbiltà​​

Trade union/assoċjazzjoni ta' min iħaddem.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.
applika