Ħarsa ġenerali​

Ghal ‘Target Group’ 3 jew 6 (3) hija meħtieġa l-Formola ta' Talba għal Verifika. Din il-formola għandha tiġi mehmuża mal- Participant Information Sheet form

li hija parti mill-Formola ta' Applikazzjoni.

X’se tingħata

Meta persuna li taqa' taħt ‘Target Group’ 3 jew 6 (3) tigi impjegata, min iħaddem se jieħu €110.93 (‘full-time’) jew €55.47 (‘part-time’) fil-ġimgħa, għal perjodu ta' 52 ġimgħa (‘Target Group’ 3) jew 104 ġimgħat (‘Target Group’ 6 (3)).

Eliġibbiltà​​

L-Intrapriżi kollha li għandhom attività ekonomika inklużi NGOs u Social Partners anke jekk l-entità ma jkollhiex attività ekonomika huma eliġibbli għall-Iskema, meta jimpjegaw individwi li jaqgħu taħt ‘Target Group 3 jew 6 (3)’.

Kif tapplika​

Il-Formola ta' Talba għal Verifika trid tiġi sottomessa onlajn billi tagħfas hawn

 

applika