Ħarsa ġenerali​

L-iskop ta’ din l-iskema huwa biex isservi ta’ inċentiv għal dawk il-persuni li jixtiequ jitħarġu iżda m’għandhom lil ħadd li jista’ jieħu ħsieb lit-tfal tagħhom.

X’se tingħata

Sussidju ta' €4.50 għal tfal ta' sena u €4.30 għal tfal ta' bejn sena u tliet snin għal kull siegħa li tifel jew tifla jattendu Childcare Centre reġistrat, u li matulhom l-applikant (il-ġenitur jew protettur legali) ikun qed jattendi kors offrut minn Jobsplus. Is-sussidju jkopri wkoll siegħa qabel jibda l-kors u siegħa wara li jispiċċa l-kors. Dan biex jagħmel tajjeb għal ħin li wieħed jieħu biex isuq miċ-Childcare Centre għal Ħal Far u viċe versa.

Eliġibbiltà​​

Persuna trid tkun qed tattendi taħriġ offrut minn Jobplus u li matul il-ħin tat-taħriġ it-tifel/tifla/tfal tal-istess applikant qed jattendi/tattendi/jattendu Childcare Centre reġistrat.

Kif tapplika​

Imla l-formola, ipprintjaha, iffirmaha, u ibgħatha lil:

Attn! Mariella Vella

Jobsplus

Training Complex 

Head Office 

Ħal Far BBĠ 3000

L-applikazzjonijiet jistgħu jintbagħtu bl-email lil [email protected]

applika