Ħarsa ġenerali​

Taħt din l-iskema, l-applikanti jirċievu €25 fil-ġimgħa jekk jattendu tal-inqas erba’ sigħat ta’ taħriġ fil-ġimgħa għal xi wieħed mill-korsijiet organizzati minn Jobsplus. Il-pagament hu bbażat fuq it-tul tal-kors. L-applikanti huma mitluba jipprovdu dokumenti li jinkludu dettalji personali, bħal payslips u dettalji tal-kont bankarju.

X’se tingħata

€25 fil-ġimgħa għal kull ġimgħa taħrig organizzat mill-Jobsplus li l-parteċipant ikun attenda għalih.

Eliġibbiltà​​

Din l-iskema hi għal persuni li għandhom impjieg bi qligħ u li jkunu temmew il-kors b'suċċess, u li d-dħul tagħhom ma jaqbiżx il-paga medja nazzjonali ta' €300 fil-ġimgħa. L-applikazzjoni flimkien mad-dokumenti kollha mitluba għandhom jintbagħtu fi żmien xahrejn mill-aħħar ġurnata meta jitlesta l-kors. Jekk l-applikazzjoni ma tiġix ippreżentata fi żmien xahrejn mill-aħħar ġurnata meta jitlesta l-kors, l-applikazzjoni ma tkunx eliġibbli. L-applikanti ma jistgħux japplikaw għal aktar minn darba għall-istess kors. Jekk applikant ikun qed jattendi aktar minn kors wieħed fl-istess perjodu, ikun jista’ japplika għal kors wieħed biss.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn, ipprintjaha, iffirmaha u ibgħatha lil:

Jobsplus Training Complex
Average Wage Earners Scheme
Ħal Far Road
Ħal Far BBG 3000

L-applikant jista’ jagħżel li jieħu l-applikazzjoni tiegħu personalment fl-indirizz imsemmi hawn fuq. L-applikazzjonijiet jistgħu jintbagħtu bl-email lil [email protected].

applika