Ħarsa ġenerali​

Min iħaddem jista' jkun eliġibbli li jibbenefika minn ħlas lura ta' taxxa sa massimu ta' €11,600 fuq perjodu ta sentejn (€5,800 kull sena). Jekk it-taħriġ jiġi outsourced u pprovdut minn partijiet terzi, min iħaddem jiġi mħallas lura sa €400 (50% tal-prezz tat-taħriġ).

X’se tingħata

Jekk impjegat huwa eliġibbli, wara min iħaddem jingħata lura t-taxxa għal żmien sentejn jekk l-impjegat ikun għadu jaħdem mal-istess kumpanija. Impjegati ta' 'l fuq minn 45 sena jgawdu minn vantaġġ biex ikunu impjegati, għar-raġuni li min iħaddem jiġi ppremjat finanzjarjament.

Eliġibbiltà​​

Min iħaddem u jkun eliġibbli għandu jimpjega lil dawk li jkunu jirreġistraw mal-Jobsplus, li kienu jirreġistraw għal tal-anqas 6 xhur konsekuttivi jew bħala Parti 1 jew Parti 2, jew it-tnejn. Iż-żmien bejn id-data tal-aħħar reġistrazzjoni u l-formola tal-ingaġġ m'għandux jaqbeż il-15-il ġurnata.

Kif tapplika​

Ipprintja u imla l-formola u ibgħatha lil:

Skema ta' Haddiema Maturi

Jobsplus Head Office

Triq Birżebbuġa

Ħal Far BBG 3000

jew permezz ta' imejl lil: matureworkerscheme.jobsplus@gov.mt

applika