Ħarsa ġenerali​

Aġenziji tar-Reklutaġġ u kull min iħaddem u jixtieq jimla post battal permezz tal-Jobsplus għandu jibgħat Formola ta' Profil għall-Postijiet Vakanti. Din il-formola għandha partijiet differenti li jitolbu d-dettalji tal-imgħallem/kumpanija, deskrizzjoni tax-xogħol u il-kwalifiki u meħtieġa għall-postijiet vakanti sabiex iqabbluhom mar-reġistru tal-Jobsplus.

X’se tingħata

Il-post vakanti jiġi irriklamat fuq il-websajt tal-Jobsplus kif ukoll fuq il-EURES Portal u min iħaddem jirċievi lista ta' kandidati prospettivi li ġew imqabbla mal-rekwiżiti tar-rwol jew ittra li ma kien hemm ħadd b’dawk il ħiliet meħtieġa.

Eliġibbiltà​​

Min iħaddem mal-privat (mhux mal-Gvern) u aġenziji tar-Reklutaġġ.

Kif tapplika​

Imla l-formola online u ibgħatha.
applika