Ħarsa ġenerali​

Min iħaddem għandu jassigura li f'kull ħin ikun hemm numru biżżejjed ta' nies li jafu jagħtu l-ewwel għajnuna (first aiders) kif inhu xieraq fiċ-ċirkustanzi biex jagħtu l-ewwel għajnuna lill-impjegati jekk dawn ikorru jew iħosshom ħazin fuq ix-xogħol (Reg.5. (1) L.N. 11, 2002. Silta: Regolament tal-2002 dwar l-l-Ewwel Għajnuna fuq il-Post tax-Xogħol.

X’se tingħata

Wieħed jitgħallem kif għandu jaġixxi f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza.
i) Għandu jkun jaf sa fejn tista' tasal l-Ewwel Għajnuna bażika
ii) Ikun jaf bid-dmirijiet ta' min iħaddem rigward l-Ewwel Għajnuna.
Il-kors idum 18-il siegħa.

Eliġibbiltà​​

Kull min iħaddem, il-ħaddiema kollha u dawk kollha li jaħdmu għal rashom.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.

Il-ħlas ta' €70 għandu jsir pagabbli u jintbagħat lil:

L-Awtorità Saħħa u Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol
17, Triq Edgar Ferro
Pietà PTA1533
applika