Ħarsa ġenerali​

'Mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità tas-subartiklu (2) ta' qabel, għandu jkun id-dmir ta' min iħaddem li jipprovdi dik l-informazzjoni, istruzzjoni, taħriġ u superviżjoni kif meħtieġ biex jassigura saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol.'

Silta: Att XXVII tal-2000, Att dwar l-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol Reg. 6. (3) (Kap. 424).

X’se tingħata

Introduzzjoni għall-ideat u prinċipji ta' Saħħa u Sigurtà (H&S) fil-Qasam tal-Kostruzzjoni:

i) Biex iqajjem kuxjenza dwar kwistjonijiet ta' Saħħa u Sigurtà.
ii) Biex min jieħu sehem isir familjari ma' kwistjonijiet ta' prijorità inklużi responsabbiltajiet legali.
iii) Biex min jieħu sehem ikun jista' jifformula pjan ta' azzjoni fuq il-post tax-xogħol.

Il-kors idum 10 sigħat.

Eliġibbiltà​​

Min iħaddem, ħaddiema u dawk li jaħdmu għal rashom.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.

Il-ħlas ta' €80 għandu jsir pagabbli u jintbagħat lil:.
.
L-Awtorità Saħħa u Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol.
17, Triq Edgar Ferro .
Pietà PTA1533
applika