Ħarsa ġenerali​

Dan il-kors huwa maħsub biex iqajjem kuxjenza dwar is-suġġett u ma jiħux il-post tal-obbligu legali ta' min iħaddem li jipprovdi taħriġ lill-impjegati tiegħu skont l-Att XXVII tal-2000.

X’se tingħata

Permezz ta' dan il-kors, il-parteċipanti:
i) Jirrikonoxxu u jifhmu l-perikli ta' manual handling.
ii) Jagħrfu l-limitazzjonijiet u l-varjetajiet differenti meħtieġa għall-irfigħ.
iii) Jitgħallmu t-teknika tal-irfigħ.
iv) Jiffamiljarizzaw irwieħhom mal-A.L. 35 tal-2003 (Regolamenti 1-2003 dwar il-Protezzjoni kontra Riskji).
v) Ikunu konxji mid-dmirijiet ta' min iħaddem rigward l-immaniġġar bl-idejn.
Il-kors idum 4 sigħat.

Eliġibbiltà​​

Kull min iħaddem, il-ħaddiema kollha u dawk li jaħdmu għal rashom.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.

Il-ħlas ta' €70 għandu jsir pagabbli u jintbagħat lil:

L-Awtorità Saħħa u Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol
17, Triq Edgar Ferro
Pietà PTA1533
applika