Ħarsa ġenerali​

Huwa d-dmir ta' kull min iħaddem u kull persuna li taħdem għal rasha li tagħmel, jew tiżgura li ssir, stima adatta, suffiċjenti u sistematika tar-riskji kollha ta' saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol li jista' jkun hemm fuq il-post u r-riskji involuti li jirriżultaw li jirrigwardaw l-aspetti kollha tal-attività tax-xogħol. Dawn l-assessments għandhom jieħdu inkunsiderazzjoni r-riskji għas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema u persuni li jaħdmu għal rashom li jkunu esposti għalihom waqt li jkunu qed jaħdmu, inklużi viżitaturi fuq il-post tax-xogħol, liema riskji joħorġu mill-konnessjoni max-xogħol li jkun qed isir, jew mit-tmexxija tal-impriża.

X’se tingħata

Il-kors jgħin lil min iħaddem u dawk li jaħdmu għal rashom, bħala dawk responsabbli, u persuni oħra li għandhom interess fis-suġġett, biex jagħmlu stima tar-riskji u jimplimentaw ambjent sigur u san fuq il-post tax-xogħol.

Il-kors idum 16-il siegħa.

Eliġibbiltà​​

Min iħaddem u persuni li jaħdmu għal rashom li huma esposti għar-riskji ta' saħħa u sigurtà ta' persuni oħra, inklużi viżitaturi fuq il-post tax-xogħol.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.

Il-ħlas ta' €110 għandu jsir pagabbli u jintbagħat lil:

L-Awtorità Saħħa u Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol
17, Triq Edgar Ferro
Pietà PTA1533
applika