Ħarsa ġenerali​

Rappreżentant tal-ħaddiema dwar Saħħa u Sigurtà tfisser persuna, eletta, magħżula jew maħtura, kif preskritta fir-regolamenti, biex tirrappreżenta lill-ħaddiema fuq dak kollu relatat mal-promozzjoni u protezzjoni tas-saħħa u s-sigurta tagħhom fuq il-post tax-xogħol.

X’se tingħata

Permezz ta' dan il-kors:
i) Tkun konxju mir-rwol tal-Awtorità.
ii) Tkun familjari mal-Leġiżlazzjoni tal-OHS.
iii) Tifhem ir-rwol tar-Rappreżentant fuq Saħħa u Sigurtà.
iv) Tifhem id-dmirijiet tal-impjegati.
v) Tkun taf bid-dmirijiet ta' min iħaddem.
vi) Tkun kapaċi tgħin lill-assessur tar-riskji biex jidentifika l-perikli u riskji ġewwa l-ambjent tax-xogħol.

Eliġibbiltà​​

Persuni eletti, magħżula jew maħtura bħala preskritti fir-regolamenti biex jirrappreżentaw lill-ħaddiema fuq dak kollu relatat mal-promozzjoni u l-protezzjoni tas-saħħa jew sigurtà fuq il-post tax-xogħol.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.

Il-ħlas ta' €110 għandu jsir pagabbli u jintbagħat lil:

L-Awtorità Saħħa u Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol
17, Triq Edgar Ferro
Pietà PTA1533
applika