Ħarsa ġenerali​

Ħadd ma jista' jopera tombla mingħajr profitt mingħajr l-approvazzjoni tal-Awtorità dwar il-Logħob li tingħata skont ir-Regolamenti dwar Awtorizzazzjonijiet għal Logħob (Kap. 583.05 tal-Liġijiet ta' Malta). Operaturi li jixtiequ li jagħmlu sessjoni simili tat-tombla huma meħtieġa li jimlew din il-formola biex jiksbu l-permess meħtieġ.

X’se tingħata

Wara li applikazzjoni tintlaqa' b'suċċess, l-Awtorità dwar il-Logħob għandha toħroġ liċenzja għall-operar ta' sessjoni ta' tombla mingħajr profitt f'dati speċifiċi. Din il-liċenzja ma teżentax lil min għandu l-liċenzja milli jikseb kull permess ieħor li jista' jkun meħtieġ skont il-liġi tal-Pulizija jew liġijiet oħrajn.

Eliġibbiltà​​

Biex jikkwalifika għal-permess, applikant għandu jkun organizzazzjoni li topera bla profitt, li l-Awtorità tqis li l-persuni kollha involuti fiha huma kkunsidrati bħala idonei.

Rekwiżit meħtieġ ieħor speċifikat fil-kundizzjonijiet ġenerali stipulati fil-qosor fil-formola tal-applikazzjoni jinkludi li l-ispiża biex wieħed jieħu sehem f'logħba mingħajr profitt m'għandhiex taqbeż ħames ewro (€5) għal kull parteċipant.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.
applika