Ħarsa ġenerali​

Din l-iskema hija maħsuba biex tipprovdi rimedju effettiv lil individwi jew koppji li bħalissa huma mxekkla milli jaċċessaw is-suq tal-proprjetà minkejja l-bankabbiltà allegata tagħhom f'termini ta' prattiki ta' self ordinarji adottati mill-banek kummerċjali lokali.

X’se tingħata

Minkejja s-suppost bankabbiltà tagħhom, il-persuni qed jiffaċċjaw ostakli maħluqa mir-rekwiżit konswetudinarju lokali li jakkwistaw polza valida tal-protezzjoni tal-assigurazzjoni tal-ħajja fiċ-ċirkostanzi kollha. Dawn l-impedimenti huma meqjusa insormontabbli mill-persuni li sofrew minn mard jew kundizzjonijiet mediċi ta' theddida għall-ħajja fil-passat tagħhom li bħalissa jbatu minn għadd ta' diżabilitajiet.

Eliġibbiltà​​

Kif tapplika​

Imla u ssottometti l-applikazzjoni online.

 

Hemm tariffa amministrattiva ta’ €20.00  li ma tingħatax lura meta tissottometti applikazzjoni.

 

applika