Ħarsa ġenerali​

Ġenituri ta’ tfal taħt is-16 -il sena li jattendu korsijiet Kulturali jew Kreattivi jistgħu japplikaw għal tnaqqis mid-dħul taxxabli sa massimu ta' € 100 għal kull tifel jew tifla. Korsijiet eliġġibbli taħt din l-iskema huma pprovduti minn entitajiet rikonoxxuti mill-Kunsill Malti għall-Arti u għandhom kodiċi SLC (in-numru tal-SLC għandu jiġi pprovdut mill-entità li tipprovdi t-taħriġ).

X’se tingħata

Tnaqqis mid-dħul taxxabli sa massimu ta’ € 100 għal kull tifel u tifla, li jinħadem skont id-dħul taxxabli tal-ġenituri.

Eliġibbiltà​​

Applikabli għal tfal taħt is-16 -il sena. Entità li torganizza l-korsijiet Kreattivi u Kulturali teħtieġ li tkun approvata mill-Kunsill Malti għall-Arti u għandu jkollha numru SLC validu. Għall-għan ta’ din l-iskema il-korsijiet Kulturali u Kreattivi li jikkwalifikaw huma korsijiet fl-arti perfomattiva (teatru, żfin u mużika), arti viżiva (arti, arti diġitali, fotografija, disinn, vidjow, film, pittura u skultura), snajja (tradizzjonali u kontemporanja), midja (TV, radju u awdjoviżiv ieħor) u kitba kreattiva.

Kif tapplika​

Din l-eform għandha:
  1. Tintbagħat lill-Kunsill Malti għall-Arti permezz ta' email fuq [email protected] jew bil-posta fuq l-indirizz
    “Culture & Creative Courses, Arts Council Malta, TG Complex Suite 1, Level 1, Brewery Street, Mrieħel, BKR 3000”.
  2. Kopja ta' dan id-dokument għandha tinżamm mill-persuna li qed tħallas l-ispejjeż jekk ikun hemm bżonn ta' prova dokumentata tal-ispejjeż imħallsa.
applika