Ħarsa ġenerali​

Formoli ta' applikazzjoni li għandhom jintużaw minn persuni, organizzazzjonijiet volontarji u impriżi sabiex japplikaw għal inċentiv finanzjarju għar-reġistrazzjoni ta' vetturi elettriċi ġodda fil-Kategorija L jew M jew N u, fejn applikabbli, għal għotja għall-iskrappjar.

X’se tingħata

Jekk eliġibbli, inċentiv finanzjarju bħala għotja ta’ flus għar-reġistrazzjoni ta’ vettura elettrika jew pedelec ġdida u, jekk applikabbli, għotja ta’ flus għall-iskrappjar ta’ vettura qadima li għandha mill-inqas 10 snin.

Eliġibbiltà​​

Din il-formola tista' tintuża minn:

    • Persuni naturali residenti Malta;
    • Organizzazzjonijiet Volontarji; u
    • Impriżi stabbiliti f'Malta, inklużi sole traders.

Fil-każ ta' applikazzjonijiet minn impriżi jew organizzazzjoni volontarja li jwettqu attività ekonomika, għandu japplika wieħed mir-Regolamenti dwar l-Għajnuna mill-Istat li ġejjin:

• Ir-Regolamenti de minimis; jew

• Ir-Regolamenti għall-Eżenzjoni Ġenerali Sħiħa.

Għall-kundizzjonijiet u l-informazzjoni kollha applikabbli, irreferi għall-paġna web ta’ Transport Malta fuq https://www.transport.gov.mt/land/sustainable-transport/financial-incentives-2024/new-electric-vehicles-6667

Kif tapplika​

Għal applikazzjonijiet minn persuni fiżiċi, jew taħt ir-Regolament tal-Għajnuna mill-Istat de minimis, imla din l-eform: https://workflow.gov.mt/eservice/S11027

Għal applikazzjonijiet taħt ir-Regolamenti għall-Eżenzjoni Ġenerali Sħiħa, niżżel il-formola VEH 057B mill-websajt ta’ Transport Malta permezz tal-link li ġej: https://www.transport.gov.mt/include/filestreaming.asp?fileid=8541

Dokumenti meħtieġa

Irreferi għall-paġna web ta’ Transport Malta għal lista sħiħa ta’ dokumenti supplementari meħtieġa.