Ħarsa ġenerali​

Detenturi ta' kont huma intitolati li jitolbu lill-ARMS biex jirrimedjaw rigward applikazzjoni preċedenti għal bidla fin-numru ta' persuni fuq il-kont, li huma jqisu bħala miċħuda inġustament. Ċittadini tal-UE jistgħu japplikaw b'mod speċjali għal rimedju f'każi fejn ma tkunx saret applikazzjoni qabel, bil-kundizzjoni li jibagħtu l-evidenza meħtieġa tar-residenza primarja tagħhom f'Malta fl-indirizz li jkun marbut mal-kont, fiż-żmien tal-każ. Ladarba l-applikazzjoni tkun proċessata, id-detentur tal-kont jista' jkollu bidla retroattiva fit-tariffa (ħlas b'lura minn waħda domestika għal waħda residenzjali).

X’se tingħata

Din l-applikazzjoni, darba tkun ipproċessata, tista' tintitola lid-detentur tal-kont għal bidla retroattiva (b'lura) fit-tariffa minn waħda domestika għal waħda residenzjali. L-ARMS Ltd tinvestiga kull talba u tivverifika kull dokument mibgħut mill-applikanti biex tivverifika jekk id-detentur ikunx intitolat għal rimedju.

Eliġibbiltà​​

Id-detenturi kollha ta' kont li jemmnu li huma intitolati għal rimedju, inklużi ċittadini tal-UE.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.
applika