agħżel is-settur

 • Ambjent

  Jinkludi servizzi relatati ma’ ppjanar tal-bini, parks nazzjonali, afforestazzjoni u l-kampanja.

 • Biċċerija Pubblika

  Servizzi relatati mat-tbiċċir, bħall-ibbukkjar tal-biċċerija.

 • Biedja

  Servizzi tal-biedja, bħal dawk relatati ma’ produzzjoni, reġistrazzjoni tal-bdiewa u notifikazzjoni ta’ dħul ta’ pjanti.

 • Enerġija

  Servizzi ta’ dawl u ilma, bħal talba għal servizz ġdid ta’ dawl jew ilma, test tal-elettriku jew tibdil tal-meter, għotjiet għall-installazzjoni ta’ sistema fotovoltajka, u għotjiet oħrajn.

 • Għasafar Selvaġġi

  Servizzi relatati ma kaċċa u nsib

 • Ħarsien tal-Annimali

  Jinkludi servizzi relatati ma’ ppjanar tal-bini, parks nazzjonali, afforestazzjoni u l-kampanja.

 • Sajd

  Jinkludi l-ibbukkjar tal-Hard Standing Facility u reġistrazzjoni ta’ kaptan abbord bastiment tas-sajd.