agħżel is-settur

  • Servizzi Edukattivi

    Servizzi relatati mat-teknoloġija tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni, riċerka u innovazzjoni.

  • Xjenza u Teknoloġija

    Jinkludi edukazzjoni primarja u sekondarja, edukazzjoni ogħla u terzjarja, eżamijiet, boroż ta’ studju, edukazzjoni tul il-ħajja, u servizz ta’ sapport edukattiv.