Ħarsa ġenerali​

L-iskema tinkoraġġixxi lill-impriżi (inklużi negozji ġodda, negozji tal-familja u dawk li jaħdmu għal rashom) biex jinvestu fin-negozju tagħhom, sabiex jinnovaw, jespandu u jiżviluppaw l-operazzjonijiet tagħhom. L-impriżi li jibbenefikaw minn din il-miżura se jiġu appoġġati permezz ta' kreditu tat-taxxa kkalkulat bħala perċentwal tan-nefqa eliġibbli, li jkopri wkoll iż-żieda fl-ispejjeż tal-pagi.

X’se tingħata

Malta Enterprise tista' tapprova kreditu tat-taxxa ekwivalenti għal 45% tan-nefqa eliġibbli favur kull impriża. Bonus addizzjonali ta' 20% (jiġifieri total ta' 65% ta' kreditu tat-taxxa) japplika għall-impriżi li joperaw minn Għawdex.

Eliġibbiltà​​

L-applikazzjonijiet għandhom jiġu aċċettati minn impriżi li fil-punt tal-applikazzjoni jissodisfaw il-kriterji kollha li ġejjin:
 -
Matul is-sena li fiha saru l-ispejjeż, l-impriża ma impjegatx aktar minn ħamsin (50) impjegat full-time fil-kummerċ jew fin-negozju tagħha (id-dejta użata biex tivverifika din il-kundizzjoni hija pprovduta minn Jobsplus).
 - Il-fatturat jew it-total tal-karta tal-bilanċ annwali tal-impriża ma qabiżx l-10 Miljuni fis-sena fiskali ta' qabel is-sena li fiha tkun ġiet sottomessa l-applikazzjoni.
-  Fid-data tal-applikazzjoni, l-impriża għandha timpjega mill-inqas persuna waħda (fuq bażi full-time jew part-time).
- Sakemm ma tkunx eżentata, l-impriża għandha tkun irreġistrata kif suppost mad-dipartiment tal-VAT.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.

L-applikazzjonijiet għandhom isiru lill-Korporazzjoni wara li jitlesta l-proġett. L-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni uffiċjali, flimkien mad-dokumentazzjoni mitluba kif spjegat fil-formola. L-applikanti jistgħu jissottomettu sa applikazzjoni waħda fis-sena.

Dokumenti mehtieġa

Formola tal-applikazzjoni mimlija direttament onlajn
- Dokumenti finanzjarji dwar l-ispejjeż li qed jintalbu
applika