Ħarsa ġenerali​

L-għan ta' din l-iskema huwa li jħeġġeġ impriżi biex jinvestu fin-negozju tagħhom, jimmodernizzaw, jespandu u jimplimentaw direttivi ta' konformità, jew biex jiżviluppaw l-operazzjonijiet tagħhom.

X’se tingħata

Impriżi eliġibbli se jkunu mgħejjuna permezz ta' kreditu ta' taxxa li jirrappreżenta persentaġġ tan-nefqa eliġibbli u l-pagi ta' mpjegati reklutati ġodda.

Eliġibbiltà​​

Impriżi f'Malta jew Għawdex li:

- għal 3 xhur kosekuttivi fis-sena tan-nefqa ma mjegawx iktar minn 50 persuna
- id-dħul tagħhom ma qabiżx l-€10 miljun fis-sena fiskali preċedenti
- jimpjegaw ta' lanqas persuna waħda full-time
- reġistrat mad-dipartiment tal-VAT (sakemm mhux eżenti)

Iktar dettall jinsab fil-linji gwida tal-inċentiv.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.

L-applikazzjonijiet għandhom isiru lill-Korporazzjoni wara li jitlesta l-proġett. L-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni uffiċjali, flimkien mad-dokumentazzjoni mitluba kif spjegat fil-formola. L-applikanti jistgħu jissottomettu sa applikazzjoni waħda fis-sena.
applika