Ħarsa ġenerali​

Din il-formola għandha timtela minn persuna li għandha lment fejn tallega li hi hija vittma ta' diskriminazzjoni fuq bażi ta' sess jew responsabbiltajiet tal-familja, orjentazzjoni sesswali, karatteristiċi tas-sess u l-espressjoni tal-ġeneru, età, reliġjon jew twemmin, razza jew oriġini etnika, u identità tal-ġeneru fl-impieg, banek u istituzzjonijiet finanzjarji kif ukoll fl-edukazzjoni u diskriminazzjoni fuq bażi ta' razza jew oriġini etnika u tas-sess fil-provvediment u l-aċċess ta' oġġetti u servizzi, kif ukoll fl-eżerċitar tad-drittijiet konferiti fuq il-ħaddiema (moviment ħieles) fl-UE.

X’se tingħata

Investigazzjoni mill-Kummissarju tal-Kummissjoni Nazzjonali għall-Promozzjoni tal-Ugwaljanza (NCPE) skont ir-responsabbiltajiet tal-NCPE.

Eliġibbiltà​​

Vittmi ta' allegata diskriminazzjoni li taqa' taħt ir-responsabbiltà tal-NCPE.

Kif tapplika​

Imla l-formola online u ibgħatha
applika