Ħarsa ġenerali​

L-għan ta’ din l-iskema huwa biex tipprovdi sussidju biex tgħin ċerti inkwilini/ċenswalisti jeliminaw strutturi perikoluzi fir-residenza tagħhom mikrija jew mogħtija lilhom b’ ċens mill-privat qabel l-1 ta’ Ġunju 1995.

X’se tingħata

L-għajnuna ta’ flus għal xogħlijiet taħt din l-iskema ma għandhiex teċċedi lispiza totali u raġonevoli tax-xogħlijiet li għandhom isiru bl-approvazzjoni tal-Awtorità u f’kull każ ma għandhiex teċċedi s-somma ta’ €10,000.

Kull pagament isir wara li l-applikanti jagħmlu huma stess x-xogħol kollu u jkunu preżentati riċevuti fiskali tax-xogħol li sar. Il-pagament jingħata lill-applikanti fil-preżenza tal-kuntrattur li jkun għamel ix-xogħol.

Eliġibbiltà​​

Għat-Termini u Kundizzjonijiet tal-Iskema, agħfas hawn

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.
applika